Rahu – severni Mesečev čvor

Sav pojavni i materijalni svet prirode nastaje automatski kao odgovor na nesvesnost Duha čovekovog o sebi samom dok je inkarniran u čoveku. Sankhya Drugi u nizu tekstova, od ukupno tri koji se odnose na priču o Mesečevim čvorovima, senovitim planetama, rezervisan je za Rahua. Rahu nas vodi na tamnu stranu Meseca koju inače ne vidimo…