Rahu – severni Mesečev čvor

Sav pojavni i materijalni svet prirode nastaje automatski kao odgovor na nesvesnost Duha čovekovog o sebi samom dok je inkarniran u čoveku. Sankhya Drugi u nizu tekstova, od ukupno tri koji se odnose na priču o Mesečevim čvorovima, senovitim planetama, rezervisan je za Rahua. Rahu nas vodi na tamnu stranu Meseca koju inače ne vidimo…

Muzika planeta

Da li ste znali da planete komponuju Kosmičku simfoniju zvanu život? Svaka od njih ima svoj jedinstven ton ili zvuk kojim nam se obraća. Udružene pevaju, sviraju i uobličuju Pesmu stvaranja kreirajući sve što postoji; od najsitnijeg zrnca peska do najkompleksnije životne forme poput čoveka. Svaka od planeta ima jedinstvenu frekvenciju i vibraciju. Pošto se…

Mesečevi čvorovi – Rahu i Ketu

„Čvorovi, na primer, njih uzimam jako ozbiljno. Hvala, Bogu, svi smo mi zavezani u čvorovima, zapleteni u klupka, ili bi zalutali, odlutali u tamu i tamo se sasvim izgubili.″ Istorija đavola Klajv Barker   Priča o čvorovima je nešto kompleksnija za razliku od priča o ostalim planeta, a razlog za to je veoma zanimljiv, kao…