Godina 2020 – godina velikih mogućnosti i prilika

Pred nama je posve neobična godina, godina koja u sebi nosi izuzetnu energiju za velika individualna postignuća, ali i godina koja može Srbiji doneti promene koje se tiču političkog vrha. Što se tiče individualnih postignuća, bilo bi mudro iskoristiti prilike koje se pojave u toku 2020. godine. Položaj planeta je takav da nam se mogu…