Iz astrološke prakse – ko smo mi?

PRIRODA ILUZIJE Šta biste rekli gledajući ovu sliku? Deluje vam kao da je živa, zar ne?  Kreće se poput talasa i pored toga što znamo da je to nemoguće. Ako se slažete sa ovim to znači da ste i vi podlegli optičkoj varki. Vidite nešto što zapravo ne postoji. Optička varka i iluzija su jedno…