Ketu u Strelcu i Rahu u Blizancima – analiza tranzita

Rahu i Ketu, poznati još kao severni i južni Mesečevi čvorovi, promenili su znakove u kojima se nalaze. Rahu je ušao u znak Blizanaca, dok je Ketu u znaku Strelca i narednih osamnaest meseci nalaziće se u ovim znakovima zodijaka. Njihov boravak u Blizancima i Strelcu donosi nam upliv nove energije.

Njihova pažnja biće usmerena na to da ljudi uvide šta je to istina, kao i da nauče da prihvate ono što im nije blisko, odnosno da nauče da postoje i suprotna mišljenja. Dakle, pred nama je period od osamnaest meseci kada ćemo učiti kako da komuniciramo sa drugima, a takođe i kako da komuniciramo sami sa sobom i to bez sukoba.

U POTRAZI ZA ISTINOM

Ulaskom Ketua u znak Strelca biće potegnuta mnoga filozofska pitanja o tome gde se čovek sada nalazi. U stvari to zapravo i neće biti novo pitanje, nego će se iz kolektivnog nesvesnog čovečanstva na površinu pojaviti filozofi koji su svoje živote posvetili traganju za istinom i smislom života.

Složićete se da ovo uopšte nije nova tema, ali sve do skora bila je nekako uspavana. Sada je Ketu ponovo budi terajući ljude da se preispituju. Novo doba ne znači nužno i zrelost čovečanstva da spremno prihvati ono što nastupajući period donosi.

Godinama unazad možemo videti da se često govori i piše o zlatnom dobu, eri Vodolije. To doba treba da donese razvoj i napredak. Po nekim tumačenjima na Zemlji će tada zavladati raj, a sve razmirice iz prošlosti biće prevaziđene. U duhu Ketua u Strelcu možemo da se zapitamo, onako filozofski, koliko smo daleko od ovako utopijskog razdoblja?

Neka pitanja još uvek stoje potpuno otvorena, nalik ratovima koji se još uvek aktivno vode po svetu, podela koje postoje među ljudima u vidu nacionalizma, rasizma, interesa različitih moćnih ljudi i slično. Isto tako treba uzeti u obzir i zloupotrebu plemenitih ideja za neke sebične svrhe.

Uzmimo za primer kraj 2001. godine i 2002. godinu kada je poslednji put Ketu bio u znaku Strelca.

U toku 2002. godine zvanično je puštena nova valuta zvana evro. Mnoge zemlje Evrope su prihvatile tu valutu, ukidajući pri tome valutu vlastite zemlje, pri čemu nikada nije do kraja razjašnjeno da li je to bilo na njihovu štetu ili korist. Plemenita ideja ujedinjenja ljudi pod okriljem jedne valute treba da bude pažljivo razmotrena. Da li je moguće na taj način ujediniti čovečanstvo ili ipak nije? Istina se nalazi negde tamo.

Nije neobično što su se i ranije kroz istoriju upotrebljavale određene ″ideologije″ za koje ljudi zapravo nisu bili spremni ili nisu bili u stanju da ih razumeju na ispravan način. Komunizam je samo jedna od njih. Pod izgovorom da ne postoji razlika između ljudi, kao i da su svi ljudi jednaki, ova ideologija je u prošlosti napravila više štete nego koristi čovečanstvu.

Koliko god Ketu iznosio neke filozofske ideje i koncepte na površinu, treba se zapitati da li je njih moguće razumeti i primeniti na ispravan način? Da li postoji dovoljno razvijena svest da bi se takve ideje upotrebile na ispravan način?

Da pogledamo šta na sve to kaže Rahu, odnosno severni Mesečev čvor.

DVE GLAVE SU PAMETNIJE OD JEDNE

Pošto se čvorovi uvek nalaze jedan naspram drugog označavajući na taj način svoj par suprotnosti, Rahu se našao u znaku Blizanaca.

Ovde situacija nije ni malo jednostavna, jer prvi problem koji se javlja je problem da se realno sagleda čitava slika. Ne sme da se ispusti ni jedan detalj, jer na taj način stvari mogu biti ili bespovratno izgubljene ili iskrivljene do neprepoznatljivosti.

Pošto Blizanci imaju dve glave uvek se nameće pitanje kojoj se od njih prikloniti? Jedna glava lako može da uradi nešto na štetu one druge. Takođe Rahu u Blizancima lako može biti vuk u jagnjećoj koži, tako da kada se opasnost na kraju uoči može biti kasno.

Dakle, Rahu u Blizancima pred nas stavlja jedan veoma zanimljiv zadatak koji kaže da dualnosti zapravo ne postoje! Ono što postoji su različiti pogledi na jednu te istu stvar!

Ketu u Strelcu će u mnogima probuditi osećaj istine, ali osećaj istine koja predstavlja spoznaju u vlastitoj duši. Ipak tu istinu treba preneti drugima, naročito sada kada postoji toliko oprečnih mišljenja i mogućnosti predstavljanje jedne istine na toliko različitih načina, što naravno ide od Rahua u Blizancima. Rahu u Blizancima toliko može izmeniti jednu savršeno jasnu stvar, da od nje na kraju načini laž.

Upravo ovde se nalazi izazov, pogledati mnogo dublje od uobičajenih površnih misli i gledati ono što je skriveno ili ono što se javlja intuitivno. Mnogim stvarima smo zapravo naučeni, pri čemu nam se ne dozvoljava da razmišljamo svojom glavom. Kada postoji takva situacija treba se suočiti sa zabludama u kojima se živi.

Rahu u Blizancima nam govori da je pred nama jedna izuzetno važna životna lekcija, a to je komunikacija. Ne možemo biti zatvoreni u vlastitom svetu, jer je sada vreme da životnu mudrost koju imamo podelimo sa drugima. To verovatno neće ići lako jer neko može reći ″Ma to je samo tvoje mišljenje. Ja imam svoje.″ Upravo u ovoj rečenici je izrečena sva konfuzija, zbrka i istina ljudskog roda, mišljenje se može nametnuti, istina koja se spozna je univerzalna i ne može se naturiti, ona dolazi iznutra vlastitim iskustvom!

Došlo je vreme da ljudi nauče da prevaziđu svoje mišljenje, kao i tuđe mišljenje koje stvara toliko problema u komunikaciji. Različita razmišljanja, koncepti i sve slično tome dolazi zbog nerazumevanja vlastite prirode. Zato je potrebno prvo uspostaviti komunikaciju sa samim sobom, ali ne onu površnu svakodnevnu, već onu u kojoj ćemo osetiti glas svoga bića.

Kada to uradimo istinu treba preneti drugima, treba im pokazati i usmerit ih kako da je i oni sami otkriju. A koja je to istina? To je istina koja kaže da smo mi svi bića ljubavi, svetlosti i da smo sastavni deo prirode. U našim rukama se nalazi ogromna moć koja se ne koristi na ispravan način.

SVI SMO MI JEDNO I JEDNO JE SVE

Razlike između ljudi koje su danas toliko uočljive u brojnim sukobima širom sveta su zapravo nastale usled toliko različitih ″mišljenja″. Iz kog god ugla da se pogleda mi smo svi ljudi. Udišemo isti vazduh, pijemo istu vodu, greje nas isto sunce.

Da li ste znali da je čitav materijal u ovom univerzumu u kojem živimo nastao iz sunca koje nas svaki dan osvetljava? Sva materija potiče sa zvezde koju zovemo sunce. Reci te mi gde je onda razlika između ljudi kada imamo istog pretka?

Da li ste znali da voda stalno kruži u prirodi? Voda koja je postojala pre milion godina postoji i danas. Ona samo kruži kroz prirodu. Svi pijemo i delimo istu vodu.

Da li ste znali da zemlja daje život svima bez obzira na to ko ste? Semenje koje zasadite daće plod bez obzira na to ko ga je posadio.

Ovako bi se moglo nabrajati u nedogled, ali uvek bi se došlo do istog zaključka: u prirodi je sve jedno i jedno je sve!

To je upravo zadatak koji su Rahu u Blizancima i Ketu u Strelcu postavili pred nas, naučiti kako komunicirati sa drugim ljudima, uvideti širu sliku od one koja se inače vidi i praktično živeti ono što nam je istina saopštila.

U predstojećih osamnaest meseci moramo imati jednu stvar na umu, a to je da ne verujemo informacijama koje svakodnevno stižu do vas, već da se oslonimo na unutrašnju spoznaju. Kritičko razmišljanje treba ostaviti po strani i umsto toga se treba posvetiti jednom potpuno drugačijem vidu verbalne komunikacije.

Treba da naučimo da komuniciramo iskreno, iz svog srca, a glavu da koristimo kako bismo uvideli da razlike zapravo ne postoje. Priroda nas svakodnevno podučava tome da smo svi u njoj jednaki i da je svako biće vredno i neprocenjivo.