Šta je astrologija

Šta je astrologija i šta ona izučava?

Nije jednostavno definisati astrologiju, jer sve što dublje zalazite u materiju, shvatate da ima još dosta toga što treba da istražite i naučite. Uporedite je sa nepresušnim izvorom znanja. Najkraće rečeno, pomoću astrologije, osoba koja se njome bavi tumači kretanja nebeskih tela i njihovu simboliku i, najvažnije, tumači uticaj nebeskih tela na čoveka.

Astrologija je svetlo života, koje nas poput svetionika na moru usmerava da se držimo pravog kursa. Astrologija nas vodi ka spoznaji i razumevanju našeg istinskog, unutrašnjeg bića koje jedni nazivaju dušom, drugi jastvom, duhom i slično. Što smo u stanju dublje da zaronimo u sebe, to smo bliži svojoj stvarnoj prirodi.

Astrologija nam daruje sposobnost tumačenja mape skrivenog blaga koja nam, ako je protumačimo na ispravan način, otkriva bogatstvo koje se ne može ni kupiti ni prodati. Mapa skrivenog blaga se u astrologiji naziva natalnom kartom. Svaka osoba rođenjem dobija svoju mapu, ili natalnu kartu, i ne postoje dve iste na svetu. Na taj način shvatamo lepotu i raznovrsnost ovog sveta.

Istovremeno uviđamo da za sve što se događa postoji razlog i da život nipošto nije proizvod slučajnosti. Da bliže objasnimo.

U trenutku rođenja, nebeska tela, tačnije planete na nebu zauzimaju određen položaj. Zamislite to kao zamrznut trenutak u kome se rađa novi život. Taj trenutak je kapija kroz koju duša stupa u vidljiv svet. Taj trenutak je jedinstven, neponovljiv i događa se upravo ovde.

Na samom početku, vidimo da život u sebi nosi inteligenciju koju tek treba da ispolji, a to znači da je životu potrebno usmerenje, jer upravo kroz usmerenje duša otkriva samu sebe! A kako duša dobija usmerenje? Upravo kroz astrologiju, i to kroz tumačenje položaja planeta i aspekata u koje one stupaju, kao i kroz tumačenje simbolike kuća i znakova zodijaka.

Planete zauzimaju jasan položaj u znaku, kući i u aspektima jedna prema drugoj. U zavisnosti od toga koji položaj zauzimaju planete u natalnoj karti, osoba će u toku svog života proći kroz određene energetske obrasce koje još nazivamo karmičkim obrascima.

Međutim, astrologija nas podučava jednu izuzetno bitnu stvar, a to je da, iako svi mi prolazimo kroz određene karmičke obrasce, svi smo mi sami kreatori onog što nam se događa. Zahvaljujući našim akcijama koje smo preduzimali u prošlosti postali smo ono što smo sada, a ono što ćemo tek postati zavisi samo od sadašnjeg trenutka. Iako je trenutak našeg rođenja nepromenljiv, fiksiran, iako se položaji planeta i aspekti ne menjaju u natalnoj karti, dosta toga zavisi i od nas samih. Ako nešto ne možemo da promenimo, izuzetno je bitno kako ćemo se prema tome postaviti. Naime, kvalitet života zavisi od kvaliteta akcija koje preduzimamo, od kvaliteta želja i misli stvaramo sebe i život koji želimo.

Kroz astrologiju možemo osvestiti uspavane talente i potencijale, jer svako od nas je umetnik na sebi svojstven način. Ako smo svi došli na svet da bismo ostvarili životne zadatake, ili životnu darmu kako bi neki to nazvali, upravo talenti predstavljaju jedan vid te životne darme koju treba da ispunimo. Živeći praktično ono za šta smo rođeni, postajemo srećni, ispunjeni ljubavlju jer osećamo da živimo sebe. Astrologija nam može pomoći da svu kreativnu energiju usmerimo u pravom smeru, umesto da je rasipamo unaokolo.

Dakle, da zaključimo, astrologija nam jasno stavlja do znanja da je život samo naša odgovornost i da ga kao takvog moramo prihvatiti. Onog trenutka kada ga prihvatimo, imamo mogućnost i da ga promenimo. Natalna karta nam upravo pruža uvid u kvalitet akcija, kao i u skup svih karmičkih obrazaca.

Planete, znaci zodijaka i kuće nisu tamo negde gore na nebu, već u nama. Energije od kojih smo stvoreni nalaze se u dubini našeg bića i ako želimo da čujemo šta imaju da nam kažu, moramo pažljivo da ih slušamo.