Kako nastaju bolesti: moć i nemoć organizma

Ravnoteža i harmonija u organizmu su preduslovi da se život ispolji u svojoj punoj veličini i lepoti. Ukoliko se ovi preduslovi ne ispune, odnosno, ako su ravnoteža i harmonija u organizmu narušene, nastaje bolest.

Razlozi za narušavanje ravnoteže mogu biti razni: stres, nervoza, napetost, nepravilna ishrana, emocije i strahovi koji se potiskuju, poremećaj sna i drugo.

Kada primetimo tegobe, treba odmah da reagujemo i da što pre otklonimo uzrok smetnji. Idealno bi bilo da delujemo preventivno i da sprečimo pojavu bilo kakvog oboljenja. Međutim, u praktičnom životu najčešće se reaguje tek onda kada se pojave simptomi narušenog zdravlja.

Ali šta ćemo da radimo sa onim oboljenjima koja se pojavljuju niotkuda, sa onima kojima ne možemo ući u trag? Kao da je bolest čekala trenutak da se pojavi i od tada je konstantno prisutna ili se pojavljuje u određenim periodima. Osoba je vodila računa o zdravlju, ali to na kraju nije pomoglo. Da bi se na ovo pitanje moglo odgovoriti, moramo se otisnuti na kraće putovanje u jednu drugu dimenziju postojanja.

KARMA I REINKARNACIJA

Svako od nas ima nekoliko različitih tela. Ipak, moramo razumeti to da nisu sva  tela fizički opipljiva. Neka od njih nemaju čvrstu formu koju možemo dodirnuti. Njih možemo opaziti u dubokim stanjima meditacije kada nam je um okrenut prema unutra, a ne prema van.

Pre nego što dođe do fizičkog utelovljenja, duša iliti jiva prolazi kroz nekoliko faza.

U prvoj fazi se iz uzročnog ili kauzalnog tela, koje predstavlja nešto poput skladišta uspomena iz svih inkarnacija, biraju one karme koje treba da se iskuse u predstojećem fizičkom životu. Zatim se te karme projektuju na astralno telo, koje predstavlja savršenu kopiju fizičkog tela. Jedan od naziva za astralno telo je um.

Dakle, jedino što još preostaje jeste da se duša rodi u fizičkom telu kako bi mogla da iskusi karme koje su joj potrebne za njen vlastiti razvoj.

Ako u uzročnom telu preovladava negativna energija, duša mora proći kroz proces pročišćavanja, što joj je omogućeno dobijanjem fizičkog tela. Bolesti koje se javljaju su rezultati nagomilanih negativnih energetskih obrazaca koji su se nakupili u prethodnim fizičkim životima. U trenutnoj, aktuelnoj inkarnaciji, duša se oslobađa ovih negativnosti, a to se na fizičkom planu manifestuje u vidu bolesti. (Ovo može pokrenuti filozofsku raspravu da li je bolest blagoslov ili prokletstvo. Ili oslobođenje i zatvaranje jednog ciklusa života.)

Možda će biti lakše ako navedemo jedan primer.

Zamislimo da je duša kroz mnoge fizičke živote imala problem da pokaže osećanja. Bila je hladna u ophođenju prema drugima, nije htela da pokaže svoju osećajnu stranu i stidela se svojih emocija. Možda je čak i povredila mnoge ljude ne uzvrativši im emocije ili im se na neki način ismevala. U sadašnjem životu takva duša se može roditi u okruženju koje otvoreno pokazuje svoja osećanja i svesno ih integriše u svoj život.

Duša koja se plaši svojih emocija ovo okruženje će doživeti na izuzetno neprijatan način. Ona će pokušati opet da se sakrije, ali sada neće imati kuda. Kao reakcija na njeno ponašanje iz prethodnih života sada se može roditi sa srčanim problemima. Srčane smetnje neće moći da izbegne, ali moći će da ih ublaži ako prihvati da se emotivno otvori. U suprotnom, u određenom periodu života doživeće infarkt koji će prouzrokovati fizičku smrt, a sve kao rezultat potiskivanja i zatvorenosti.

A zašto baš problemi sa srcem?

Odgovor je jednostavan. U predelu srca nalazi se srčana čakra, Anahata, koja predstavlja centar ljubavi, osećanja i emocija. Kroz ovu čakru osećamo i volimo život, ljude i sve što postoji.  Povezana je sa srcem i plućima i ako imamo problem sa ovim organima, možemo posumnjati da Anahata nije uravnotežena.

Kroz pluća udišemo život, dišemo punim plućima što bi se reklo, a u srcu prebiva život. Iz njega nastaje sve što postoji. Ljudi su emotivna bića, emocije ih pokreću. Ako dođe do potiskivanja emocija, to je kao da se sakrivamo, bežimo od sebe samih i vremenom počnu da se javljaju tegobe u predelu grudi. Zato srce prvo nastrada ako se pojave emotivne blokade.

Sve u zavisnosti od toga koliko je problem sa ispoljavanjem emocija bio naglašen, postoji mogućnost da se problemi sa srcem izleče, da se održava status quo, a u najtežim situacijama, šta god da se uradi, ne mogu se postići pozitivni rezultati. Na sreću, takvi slučajevi su veoma retki.

Ipak, osoba mora biti svesna da višeživotno zatvaranje i bežanje od osećanja neće moći da se dovede u red za vreme samo jednog životnog veka. Upravo zato je bitno da duša radi intenzivno na emotivnom otvaranju, jer njena sadašnja dela određuju njenu budućnost kako u ovom, tako i u narednom fizičkom životu. Problemi se ne završavaju fizičkom smrću, oni se samo prenose dalje i zato je važno suočiti se sa problemom i rešavati ga na vreme. Što problem duže stoji i čeka, breme koje se nosi postaje teže.

NASLEDNE BOLESTI

Postoje i bolesti koje su zapisane u DNK materijalu samih porodica i prenose se sa jedne generacije na drugu. U takvim okolnostima možemo reći da u celoj jednoj porodičnoj liniji postoji akumulirana negativna energija koja se ispoljava na fatalan način. Ponekog potomka bolest može preskočiti iz nekog razloga, ali pošto taj obrazac ostaje zapisan u genima, već na sledećoj generaciji bolest se može opet pojaviti. Ponekad se bolest javlja u tačno određenom životnom razdoblju, a nekada ne.

Duša se može svesno roditi u takvoj porodici kako bi dovela u ravnotežu negativne obrasce koje je sakupila u svom kauzalnom telu. Takođe, ona može na sebe preuzeti ulogu žrtve čisteći nagomilanu negativnu porodičnu karmu na taj način. To je veoma bolan način da se ponovo uspostavi balans koji je narušen.

Neko se može sa pravom zapitati da li stvari zaista moraju biti toliko mučne. Odgovor je da ne moraju, ali sama duša mora to svesno da izabere. Može u toku života intenzivno osvešćivati duboko potisnute obrasce koji su je sada doveli do toga gde se nalazi ili može pustiti da se stvari dešavaju na mnogo bolniji način. To je opet stvar ličnog izbora.

Ipak, kako duša dovodi sebe u ravnotežu, u isto vreme isceljava čitavu porodičnu liniju, a to nije nimalo lak zadatak. Da bi se tako nešto desilo, duša to jednostavno mora imati u svesti, ili kako smo rekli na početku teksta, mora izabrati da to bude jedan deo njene ovoživotne dharme, tj. svrhe.

U suprotnom, ako duša to ne izabere svesno, ostaje joj da uravnoteži sebe i celu porodičnu genetiku na mnogo teži način, kroz fizička oboljenja. To je onda onaj deo kada se ne može ništa uraditi, već sve mora da ide nekim svojim prirodnim tokom.

Naravno, stvari mnogo otežava činjenica da ljudi misle da su bolesti sastavni deo života i tu prave veliku grešku. Bolesti se javljaju onda kada nastane stanje neravnoteže; neko padne i polomi ruku, neko namerno i proračunato planira prevaru, onda ima i onih koji vole da korste manipulativne tehnike koje se baziraju na strahovima i ucenjivanjima, ljubomora, pohlepa i tako dalje.

Bolesti koje nastaju, a nemaju fizički uzrok, npr. pri padovima, imaju svoj koren na unutrašnjem emotivnom, psihičkom i mentalnom nivou. Samo je pitanje vremena kada će se one odraziti na fizičko telo. Bolesti nastaju onda kada duša nije u skladu sa prirodom i životom, onda kada pliva protiv struje koja stvara život. Što je duša više u skladu sa samom sobom i životom uopšte, manja je mogućnost da se pojavi fizičko oboljenje.

Tragedija čitavih porodica leži u jednostavnoj činjenici – uzeli su stvari u svoje ruke i to rade na veoma pogrešan način. I umesto da promene obrazac ponašanja koji izaziva bolesti, oni ga nesvesno prenose na svoje potomstvo. Zakon karme je neumoljiv i ne može se izbeći. Ne kaže se bez razloga da ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji.

KLJUČ ZA ZDRAVLJE I DUGOVEČNOST

Dakle, za kraj se može reći da je potrebno ispuniti tri faktora kako bi se sprečio razvoj bolesti. Prvi od njih je fizičko zdravlje i održavanje tela zdravim. Drugi faktor je razumevanje svojih emotivnih reakcija. I treći faktor je mentalna ravnoteža, odnosno disciplina misli.

Svako od nas ima misli, bilo da su one dobre ili loše, otrovne ili slatke, i to ne možemo poreći. Da bismo razumeli svoje misli, moramo razumeti naše želje. Želja stvara impuls iz koje kasnije nastaje misao, a to je upravo ono što nas pokreće.

Ako imate loše misli, npr. želite da posedujete nešto tuđe i pri tome se javi ljubomora, povucite se i otkrijte uzrok njenog nastanka i zatim ga eleminišite. Na taj način sprečili ste nastanak negativnih obrazaca u samom korenu. Na taj način ostvarujete kontakt sa samom dušom i svim onim što ona nosi u sebi. Ne morate se suočiti sa problemom u životu, u ovom slučaju sa bolešću, ako na vreme eleminišete uzrok njenog nastanka.

Što je veća ravnoteža između fizičkog, psihičkog i mentalnog aspekta vašeg bića i sam život biće ispunjeniji i moći ćete da uživate u njemu.

Verujem da ćete se svi složiti da je bolje, ako već moramo da prođemo kroz određeni vid negativne karme koju smo nekada davno stvorili, da nas ubode komarac, nego da nas ugrize tigar.

Naravno, kao i uvek, izbor je samo na nama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s