Saturn i Ketu – vreme je za ubiranje plodova

Ovu godinu obeležiće konjukcija Saturna i Ketua u znaku Jarca. Ove dve planete biće u čvrstom zagrljaju sve do sredine oktobra, kada će njihov uticaj početi da popušta. Sa početkom proleća stižu nam izazovi sa kojima se neće biti lako nositi.

Obe planete su nosioci karme, svaka na svoj način. Saturn je spor ali uporan, istrajan u svojim lekcijama i podučavanjima. Neprimetno stvara događaje i dok osoba postane svesna njegovog uticaja, već uveliko je uvučena u unapred pripremljenu igru.

Sa druge strane, Ketu je nagao, deluje iznenada bez razmišljanja. To je impuls koji se ne može kontrolisati. Ketu govori o uskladištenim sećanjima i memoriji koja nas drži zarobljenim u vrtlogu vremena. Saturn i Ketu će ove godine raspredati karmu, kako svakom od nas pojedinačno tako i celom čovečanstvu.

U astrologiji ove dve planete se posmatraju kao malefici koji donose nesreću. I zaista mogu doneti ratove, tragedije, kako globalne tako i lične krize, zemljotrese, poplave, pomračenje uma i ostalo. Naravno, ovakav sled događaja jeste uznemirijuć, ali treba pogledati i drugu stranu Saturn–Ketu novčića.

Priče koje se stalno ponavljaju ukrug dobiće šansu da ispišu završno poglavlje. Ketu donosi oslobođenje, a Saturn duhovni preobražaj i rast. Sada nam “samo“ ostaje da vidimo čega ćemo se osloboditi i na koji način ćemo doživeti preobražaj.

U mnogim tekstovima mogu se pročitati negativna značenja vezana za uticaj Saturna i Ketua, ali malo koji tekst se bavio razumevanjem uznemirujućih događaja koje ove dve planete donose. U svojoj povoljnoj postavci daruju izuzetno snažna i duboka duhovna iskustva tako da osoba doživljava potpuni preobražaj ličnosti. U nepovoljnoj postavci negativna karma može osobi doneti teško zamislive probleme, ali to opet sve zavisi od karmičkog prtljaga koji nosi svako od nas.

Neki će izaći kao pobednici noseći u svojim rukama kožu nemani koja ih je sve do sada proganjala, dok će drugi završiti u njenim čeljustima.

Čakre – stanje svesti

Da bismo razumeli uticaj ovih planeta u svojim životima, moramo se osvrnuti na čakre i stanja svesti koje one izazivaju.

U prvoj čakri Muladhari osoba je uronjena u kolektivno nesvesno. Ona se poistovećuje sa određenom nacijom. Oseća pripadnost određenoj grupi i nema svoju individualnost. Jednostavno rečeno, prati ostale. Takođe, dominantni su osećaji koji utiču na obezbeđivanje vlastite egzistencije. Hrana, spavanje, reprodukcija i ostali nagoni koji održavaju u životu predstavljeni su ovom čakrom.

Negativan uticaj ove čakre je strah. Ako se nekom uskrati povezanost sa određenom grupom ili ako se nekom, npr. oduzme hrana, javlja se strah. Ugrožena je egzistencija i aktivira se prirodni odbrambeni mehanizam.

Druga čakra Svadistana je izuzetno bitna za ljudski razvoj. Energija ove čakre nas tera da se krećemo i da istražujemo svet. Ona je zadužena za naš estetski ukus. Njome je određeno šta je ono što nas privlači. Kroz Svadistanu počinjemo da spoznajemo sebe kao svesna biće, ali se u njoj u isto vreme gotovo neprimetno počinje razvijati ego.

Kada nam se nešto dopada, hteli bismo to da zadržimo za sebe i to nas čini srećnim. Slično kao dete koje je zadovoljno kada mu roditelji kupe igračku koju želi. Naravno, odrasla osoba ima potpuno drugačije prohteve od deteta. Odraslog čoveka je mnogo teže zadovoljiti, jer mu je apetit za posedovanjem mnogo veći. Svadistana je čakra kroz koju želimo da nešto imamo. U sebi nosi moć stvaranja.

Želja za posedovanjem i ego u potpunosti se formiraju u trećoj čakri Manipuri. Ovo je čakra lične moći. Ljudi koji imaju izuzetno jaku ličnost, čijoj je harizmi ili unutrašnjoj snazi nemoguće odoleti, imaju snažan ovaj energetski centar. Ipak, ovde se krije velika zamka i ona je srž nastanka negativne karme.

U disbalansu doći će do zloupotrebe moći za vlastite ciljeve. Nad osobom će se nadviti senka vlastitih poriva, nagona, instinkata i želja da bi se zadovoljile isključivo lične potrebe. „Sredstvo opravdava cilj“ postaje vodeća ideja ovih ljudi. Oni neće prezati da upotrebe bilo koga ili bilo šta da bi ostvarili ono što žele. Ne mogu sa shvate da su se upleli u zamršenu igru i ono što poseduju zapravo poseduje njih.

Svi koji su željni moći, od političara do nadređenih ljudi na poslu, imaju neuravnoteženu Manipuru.

Kako se ovo može povezati sa uticajem Saturna i Ketua u toku ove godine?

Istorija se ponavlja

Pošto su u pitanju karmičke planete povezane sa prošlošću, moramo se osvrnuti na istoriju. Kroz učiteljicu života možemo videti brojne ratove koji su do sada vođeni. Ipak ti ratovi uopšte nisu stvar prošlosti. Ratna žarišta su aktivna i danas, samo u nešto drugačijem obliku. Želja za posedovanjem i kontrolom se ne menja već hiljadama godina. Jedino što se menja je način ratovanja.

Želja za posedovanjem je prejaka tako da dolazi do sukoba različitih interesa. U te sukobe se uvlače čitave nacije zbog čega nastaju ratovi. Danas možemo videti koliko je kod ljudi ozbiljno ugrožen pravilan rad prve tri čakre.

Sukobi oko resursa, borba za vlast i dominaciju i egzistencijalni strahovi su u današnjem društvu izuzetno naglašeni. A ovim položajem Saturna i Ketua u toku ove godine otvaraju se neke stare rane po ko zna koji put u toku ljudske istorije. Budući da Saturn predstavlja istoriju, on će vratiti ljudsku civilizaciju na one lekcije koje još uvek nisu savladane i na kojima se tako uporno greši već nekoliko milenijuma.

Saturn i Ketu bili su u sličnom položaju na nebu 1939. godine i 1962. godine. Godine 1962. svet je bio na ivici nuklearne katastrofe, ali je najgore izbegnuto u poslednjem trenutku. Slična priča se ponavlja i ove godine.

Saturn i Ketu isporučuju čovečanstvu karmu koju je samo stvorilo, a koja je na veliku žalost negativna.

Ova godina je zapravo poziv na buđenje. Mnogi koncepti, verovanja i uverenja koja postoje moraju se menjati. Prošlost je prošlost i tamo treba da ostane. Za ljude je nužno da uvide svoju duhovnu prirodu i da izađu iz grubih materijalnih okova.

Svi koji praktikuju neki vid duhovnosti treba da se maksimalno posvete svom unutrašnjem biću. Imaju pred sobom izuzetan period da izazovu veliku transformaciju. A kako je u prirodi sve povezano, promenom u sebi moći će da menjaju svet oko sebe. Iako trenutno ima više negativnosti u svetu, to nikog ne sme da obeshrabri. Saturn–Ketu konjukcija doneće svima neophodne promene. Na nama je da menjamo svet kako bismo izašli iz kruga samouništenja.

3 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s